ĐỐI TÁC KINH DOANH DỰ ÁN GEM SKY WORLD

STT

TÊN ĐẠI LÝ

CHỨNG NHẬN

1

CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS LINKGROUP

ĐẠI LÝ CHIẾN LƯỢC

2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

ĐẠI LÝ CHIẾN LƯỢC

3

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NAM BỘ

ĐẠI LÝ CHIẾN LƯỢC

4

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TÂY

ĐẠI LÝ CHIẾN LƯỢC

5

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN ĐÔNG

ĐẠI LÝ CHIẾN LƯỢC

6

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC

ĐẠI LÝ CHIẾN LƯỢC

7

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH NAM BỘ

ĐẠI LÝ CHIẾN LƯỢC

8

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH PREMIUM

ĐẠI LÝ CHIẾN LƯỢC

9

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS ĐẤT XANH NAM TRUNG BỘ

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

10

CHI NHÁNH CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN - HCM

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

11

CÔNG TY TNHH MTV TM XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BĐS ĐẤT VIỆT

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

12

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC GP LAND

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

13

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BĐS PHÚC HƯNG

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

14

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC VIETSUN

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

15

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN EASYLAND

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

16

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GOLDLAND VIỆT NAM

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

17

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT VÀNG

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

18

CÔNG TY CP BĐS HOMEGROUP

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

19

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS EMAAR LAND

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

20

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC G5

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

21

CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS ASIAN HOLDING

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

22

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH PLUS

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

23

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI